Anunt

antet

 Anunt de participare la procedura de „licitatie deschisa” in vederea atribuirii contractului „PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HALA PRODUCTIE SI AMBALARE SALINA OCNA DEJ SI AMENAJAREA ZONA ADIACENTA’’

 I. Denumirea achizitor: Societatea Naţională a Sării S.A. – Sucursala Salina Ocna Dej

Sediul: Dej, Str. Salinei nr. 6, tel/fax 0264/22.33.41

Adresa e-mail: salina@salinaocnadej.ro

Tel achiziţii comp. juridic: 0264/213206,07 int.177

Adresa e-mail  achiziţii@salinaocnadej.ro

II. Procedura de achiziţie şi obiectul acesteia

Licitaţie deschisă

Tipul contractului: „PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HALA PRODUCTIE SI AMBALARE SALINA OCNA DEJ SI AMENAJAREA ZONA ADIACENTA’’.

III. Locul de unde se pot obţine documentele procedurii de achiziţie şi alte informaţii Comp. Juridic, tel. 0264/213206,07 int.177.

IV. a. Data limită de depunere a ofertelor este 11.12.2013 ora 11.00.

b. Ofertele se vor depune la secretariatul Salina Ocna Dej, str. Salinei, nr.6, Dej, jud. Cluj.

c. Modul de prezentare a ofertelor este prevăzut în Documentaţia de atribuire care, împreună cu caietul de sarcini se obţine de la sediul achizitorului prin depunerea unei cereri prin care se solicită transmiterea acesteia pe suport de hârtie sau prin e-mail. După primirea documentaţiei solicitanţii sunt obligaţi să confirme primirea acesteia prin fax sau e-mail, la nr. şi adresele menţionate mai sus.

d. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor este 11.12.2013, ora. 12.00 Dej, Salina Ocna Dej, str. Salinei nr. 6, jud. Cluj.

V. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile.

VI. Nu se admit oferte alternative.

VII.Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.12.2013 ora 14.00. Data limită de răspuns la clarificări este de 06.12.2013 ora 14.00.

VIII.Garantiile solicitate sunt: Garantia de participare in valoare de 25.000 lei.

Garantia de buna executie reprezentand 5% din valoarea fara TVA a contractului.

IX. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

 

Semnatura Ja