calitate

VEZI AICI Angajamentul Directorului Salinei Ocna Dej in domeniul calitatii, mediului, sigurantei alimentelor, securitatii si sanatatii in munca VEZI AICI Declaratia de politica in domeniul calitatii, mediului, sigurantei alimentelor, securitatii si sanatatii in munca

În Salina Ocna Dej este implementat și certificat sistemul de management integrat calitate-mediu-siguranță alimentului-securitate și sănătate în muncă în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 22000:2019 și SR ISO 45001:2018.

Livrarea de produse de sare gemă sigure pentru consumatori și de cea mai bună calitate, competitive atât pe piața românească cât și pe cea internațională, asigurând totodată siguranța angajaților, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a incidentelor și a cazurilor de îmbolnăvire profesională și o relație prietenoasă cu mediul prin minimizarea impactului asupra mediului reprezintă prioritatea de vârf a Salinei Ocna Dej.

Prin documentele sistemului de management integrat menținut și îmbunătățit continuu se declară și se asigură că toate activitățile de extracție și preparare a sării se desfășoară având la bază atât cerințele standardelor de referință (SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 22000:2019 și SR ISO 45001:2018), cât și cerințele impuse contractual de către clienți, și/sau de cerințele legale aplicabile, garantându-se nivelul de calitate/protecția mediului/sănătate și securitate în muncă/siguranță a alimentelor autoimpus sau cerut prin standarde, fișe tehnice de produs, norme și alte cerințe aplicabile.