ANUNT ANULARE PROCEDURA SERVICII DE PREVENIRE A INCENDIILOR SI SITUATIILOR DE URGENTA

Achizitor:SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA SUCURSALA SALINA OCNA DEJ J12/795/1998 cu sediul in loc.Dej, str.Salinei, nr.6, jud.Cluj, cod 405200.

Cod CPV:75251110-4 Servicii de prevenire a incendiilor si situatiilor de urgenta

Data prevazuta pentru organizarea procedurii: 04.10.2013

Surse de finantare: surse proprii

Criteriu de atribuire a contractului: in mod exclusiv, pretul cel mai scazut

         Legislatia aplicabila: “Regulamentul propriu privind organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie de produse, servicii si lucrari”, aprobat prin Decizia CA nr.15/18.07.2013 si de catre autoritatea tutelara, Ministerul Economiei prin adresa nr.360.168/04.09.2013, inregistrata la SNS cu nr.8073/09.09.2013.

Comisia de evaluare numita prin Decizia nr.91/30.09.2013 s-a intrunit in data de 04.10.2013 ora 1100 in vederea atribuirii contractului de achizitie avand ca obiect “Servicii de prevenire a incendiilor si situatiilor de urgenta”. Pana la data limita de depunere a ofertelor s-a depus si inregistrat o singura oferta.

In temeiul prevederilor art.129 alin.1 din Regulament care prevede “in cazul in care Achizitorul nu primeste cel putin 2 oferte corespunzatoare atunci are obligatia de a anula procedura de cerere de oferte”, procedura organizata in data de 04.10.2013 pentru achizitia “Servicii de prevenire a incendiilor si situatiilor de urgenta” se anuleaza.