Anunt

antet

 

Anunt de participare la procedura de „licitatie deschisa” in vederea atribuirii contractului de servicii proiect tehnic executie hala productie si ambalare Salina Ocna Dej  si amenajare zona adiacenta

 

 

 1. Societatea Nationala a Sarii S.A. Sucursala Salina Ocna Dej cu sediul in Dej, str. Salinei, nr.6, jud. Cluj, tel.0264/213.206 int.177, fax.0264/22.33.41, e-mail: achizitii@salinaocnadej.ro organizeaza procedura de „licitatie deschisa” pentru achizitionarea proiect tehnic executie hala productie si ambalare Salina Ocna Dej si amenajare zona adiacenta.
 2. Legislatia aplicabila: „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie de produse, servicii si lucrari, aplicabil in cadrul Societatii Nationale a Sarii SA”. Acesta va fi pus la dispozitia societatilor comerciale doritoare impreuna cu documentatia de atribuire.
 3. Nu se admit oferte alternative.
 4. Documentatia de atribuire se poate obtine, incepand cu data publicarii anuntului de participare, de la sediul din Dej, str.Salinei, nr.6, jud. Cluj – Comp. Juridic/Achizitii. Informatii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon: 0264/213.206 int.177. Documentatia va fi pusa la dispozitia dumneavoastra prin e-mail, dupa primirea solicitarii dumneavoastra facuta in scris.
 5. Termenul limita de primire a ofertelor: 28.10.2013 ora 10:00.
 6. Adresa la care se transmit ofertele:Dej, str. Salinei, nr.6, jud. Cluj, Secretariat.
 7. Limba de redactare a ofertelor: limba romana.
 8. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 28.10.2013, ora 11:00, la sediul Sucursalei Salina Ocna Dej.
 9. Garantia de participare este de: 25.000 lei.
 10. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa      le indeplineasca ofertantul le veti regasi in Documentatia de atribuire.
 11. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile.
 12. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

Semnatura Ja