Licitatie publica cu strigare

Societatea Naţionala a Sării ,,SALROM” SA , Sucursala Salina Ocna Dej , sediul in Dej, strada Salinei, nr. 6 organizează licitaţia publica deschisa cu strigare, in data de  27.09.2013 , ora 1000 , la sediul sau, pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe:

 

Motostivuitor Caterpilar DP15,an fabricatie 1997, Cj17

Preţ pornire – 12 150 lei fara TVA

Motostivuitor Caterpilar DP25,an fabricatie 1999,Cj18

Preţ pornire – 15 300 lei fara TVA

Motostivuitor Caterpilar DP15,an fabricatie 2003,Cj16

Preţ pornire – 19 800 lei fara TVA

 

Dosarele de prezentare pot fi procurate, contra cost, de la sediul societăţii, in fiecare zi lucrătoare, intre orele 7 -14.

Condiţia de participare este achitarea taxei de participare de 20 lei si a garanţiei de participare la licitaţie in cuantum de 10 % din preţul de pornire, care trebuie depuse, la casieria unităţii, cu minim 24 de ore anterior datei susţinerii şedinţei de licitaţie.

În cazul în care  mijloacele fixe propuse la licitaţie nu se vor vinde, licitaţia se va relua in data de 09.10.2013 la aceiaşi oră şi în acelaşi loc.

Relaţii suplimentare le puteţi obţine la birou Mecano Enegetic nr. de tel.  0264213207, 8 int. 111 sau 0264222847.